DMPZwMnOiT 2018

Regulamin

Lista zgłoszonych drużyn:

SP
1. North Team Szczecin: Rafał Lachowicz, Ksawery Konowalczyk, Mateusz Paszek
2.